Za mało dla szpitala w budżecie powiatu na 2019 rok [AUDIO]

Radni powiatu wyszkowskiego uchwalili budżet na 2019 rok, którego projekt przygotował jeszcze poprzedni zarząd. Choć wniesiono niewielkie korekty, to nie zmieniono kwoty dofinansowania dla szpitala powiatowego. Przyjęto, że na tę placówkę powiat przekaże nieco ponad 400 tys. zł. Jednak szpital jest w trakcie realizacji projektów unijnych, na których pokrycie potrzeba ponad 4 mln zł wkładu własnego.

Budżet na nowy rok został przyjęty przez radnych powiatu wyszkowskiego. Dochody oszacowano na ponad 106 mln zł. Zaplanowane wydatki przewyższają te kwotę o prawie 4 mln zł. Deficyt budżetowy ma być sfinansowany kredytem i nadwyżką z 2018 roku, która wyniosła ponad 500 tys. zł. Nowy budżet zakłada, że wydatki bieżące wyniosą nieco ponad 83 mln zł – są to m.in. oświata, czy zadania z zakresu pomocy społecznej. Na inwestycje zostanie wydane blisko 28 mln zł, z czego na drogi przeznaczono prawie 25 mln zł, na adaptację budynku oświaty dla potrzeb wydziału komunikacji – 928 tys. zł, na realizację programu operacyjnego „Rybactwo i morze” – 651,999 zł, na wydatki inwestycyjne w Starostwie i jednostkach organizacyjnych – 472,772 zł, a na wydatki inwestycyjne w szpitalu powiatowym – 443,352 zł.

Realizacja projektów unijnych w szpitalu, dzięki którym zostanie wymieniony sprzęt i aparatura medyczna, wiąże się z pokryciem wkładu własnego przez placówkę w wysokości prawie 4,4 mln zł. Wcześniej podpisane porozumienie intencyjne, czyli tzw. złotówka od mieszkańca z każdej z gmin i 50 groszy od mieszkańców powiatu, pozwala na zmniejszenie tej kwoty do ok. 1,6 mln zł. Jednak przeznaczone środki w budżecie powiatu nie są wystarczające. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił radny Bogdan Pągowski i zasugerował, by zwiększyć środki dla szpitala kosztem realizacji IV etapu budowy drogi w gminie Somianka, który wynosi nieco ponad 4,5 mln zł z 50% dofinansowaniem zatwierdzonym przez wojewodę mazowieckiego. Radny zaproponował tez, by z kolei istniejący już projekt na tę budowę złożyć na zapowiedziany przez rząd nowy program budowy dróg powiatowych, w którym jest możliwość uzyskania 80% dofinansowania. Jednak, jak zaznaczył starosta Jerzy Żukowski pismo w sprawie dofinansowania szpitala w kwocie 1,5 mln wpłynęło dzień przed obradami, a nowy program jest niepewny. Jednak mimo tego obiecał ponowne rozpatrzenie tej sprawy do następnego posiedzenia, ale kosztem innych inwestycji. Radni choć przyjęli budżet, to liczą na poprawki podczas najbliższej sesji: 

MG

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *