Z wicewojewodą o remoncie dróg, punkcie paszportowym i seniorach

We wtorek, 27 listopada na zaproszenie burmistrza oraz nowo wybranych władz w Wyszkowie gościł I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski. Spotkanie dotyczyło zasad finansowania, tematyki programów i projektów realizowanych ze środków dysponowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 był głównym tematem rozmów wtorkowego  spotkania. Jak przedstawił wicewojewoda, program zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. A to wszystko w odniesieniu do dwóch dróg, o które wnioskował powiat. Wnioski te znajdują się na zatwierdzonej przez wojewodę mazowieckiego wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego ww. programu na rok 2019.

Wspomniane wnioski Powiatu Wyszkowskiego to:

  • 22. miejsce – „Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka ETAP IV” (wartość projektu: 4.518.469,08 zł; wnioskowana kwota dofinansowania 2.259.234,00 zł).
  • 24. miejsce – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn – Zakręzie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku – ETAP I (od km 4+353 do km 6+254)”, (wartość projektu: 2.267.116,26 zł; wnioskowana kwota dofinansowania 1.133.550,00 zł);

Ostateczna lista rankingowa wniosków zostanie przedłożona do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu do dnia 30 listopada 2018 r., natomiast do dnia 31 grudnia 2018 roku wojewoda mazowiecki ogłosi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Podczas spotkania włodarze powiatu i gminy podjęli również temat programu Program Senior+, którego celem skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych. Wspomniano również o przywróceniu w Wyszkowie biura paszportowego, o czym dyskutowali radni na miejskiej sesji 9 sierpnia.

Wicewojewoda otrzymał również zaproszenie na Wigilijny Wieczór Powiatowo-Gminny, który odbędzie się 21 grudnia w hali Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Powiat Wyszkowski reprezentowali: starosta Jerzy Żukowski, wicestarosta Leszek Marszał, przewodniczący rady powiatu Waldemar Sobczak. Z ramienia Gminy Wyszków występowali burmistrz Grzegorz Nowosielski i jego zastępca Aneta Kowalewska. W spotkaniu uczestniczył również nowo wybrany wójt gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski.

MG/UM

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *