Wyszkowscy uczniowie ze Stypendiami Prezesa Rady Ministrów

Najzdolniejsi uczniowie szkół średnich z terenu powiatu wyszkowskiego otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wręczenie wyróżnień odbyło się wczoraj (29.11) w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce. Prestiżowa nagroda przyznawana jest w Polsce od 22 lat.

Najlepsi uczniowie szkół średnich z województwa mazowieckiego, obszar działania Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Ostrołęce otrzymali 29 listopada Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli naszego powiatu. 9 uczniów otrzymało comiesięczną gratyfikację w wysokości 258 PLN w roku szkolnym 2018/2019, w tym 5 osób dla których organem prowadzącym jest Powiat Wyszkowski. Byli to: Mateusz Borucki, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie, Agnieszka Kulesza, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie, Milena Katarzyna Komuda, uczennica Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie, Krzysztof Tomasz Czarnecki, uczeń Technikum Nr 2 w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, Olga Radecka, uczennica III liceum Ogólnokształcącego  w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, Karolina Patrycja Czyż, uczennica Technikum w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Karolina Kownacka, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Krystian Kaczmarski, uczeń IV Liceum w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszkowie, Karolina Król, uczennica Technikum w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszkowie.

Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyła Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty. Stypendia te przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Na terenie województwa mazowieckiego wyróżniono 512 wybitnych uczniów.

W uroczystości udział wzięli: wicestarosta Leszek Marszał, naczelnik wydziału edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Krzysztof Arbaszewski, dyrektorzy oraz wyróżnieni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

MG/UM

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *