Więcej światłowodów w powiecie wyszkowskim

Ponad 6700 gospodarstw domowych w powiecie wyszkowskim będzie miało możliwość podłączenia się do sieci światłowodowych. Prace rozpoczną się już w tym roku.

Ministerstwo Cyfryzacji mając na uwadze bariery w rozwoju sieci światłowodowych na terenach mało zurbanizowanych oraz plany firm świadczących usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu ustaliło przy pomocy Urzędu Komunikacji Elektronicznej listę białych plam NGA w Polsce. Lista stanowiła podstawę do wyznaczania obszarów konkursowych dla trzeciego konkursu w ramach działania „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”.

Realizację powyższego działania na obszarze ostrołęckim wygrała firma z grupy INEA S.A. Fibee zapewniając minimalną ilość gospodarstw domowych przewidzianych do podłączenia na poziomie 31246, w tym 6783 punkty w powiecie wyszkowskim.

Przedstawiciel firmy Janusz Kosiński podczas spotkania w Starostwie Powiatowym rekomendował włodarzom gmin obniżenie stawek za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasach drogowych w zamian za wzrost liczby gniazdek nawet do 26% na wykonywanym terenie. Ostateczną decyzję podejmą radni gminni, natomiast rozwiązanie to jest rekomendowane przez Ministra Cyfryzacji mając na uwadze dostęp i długości doprowadzenia urządzeń do zabudowy na wykluczonych cyfrowo obszarach.

Pierwsze gniazdka w gospodarstwach domowych powstaną w tym roku. Natomiast realizacja usługi planowana jest do końca 2021 roku. Wybudowana infrastruktura będzie dzierżawiona dla usługodawców internetowych i to od klienta będzie zależało z kim podpisze umowę na świadczenie usług dostępu do sieci globalnej.

Programem objęte zostanie m.in. obszar Rybienka Leśnego, Nowego i Starego, Latoszek, wiele ulic w mieście oraz okoliczne wsie. Pełna liczba punktów dostępna jest TUTAJ.

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju. Wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych to jeden z priorytetów Polski na najbliższe lata.

Obecny stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej i poziom jej wykorzystania jest niski w porównaniu z większością krajów Unii Europejskiej, a POPC ma pomóc w wykorzystaniu przez Polskę prorozwojowych możliwości technologii cyfrowych.

SP/MG

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *