Więcej światła na wsiach

W miejscowości Leszczydół-Pustki, Gulczewo, Fidest i Lucynów planowana jest budowa nowych linii oświetlenia ulicznego i montaże dodatkowych słupów lub wymianę ich opraw na nowoczesne. Gmina złożyła już wnioski o dofinansowanie do Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Gmina Wyszków w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez sołectwa i ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” złożyła wnioski o dofinansowanie zadań związanych z oświetleniem ulicznym.

Budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości 241 mb oraz montaż 5 słupów oświetleniowych planuje się w miejscowości Leszczydół-Pustki. Na projektowanych słupach obwodu odbiorczego zostaną zainstalowane ledowe oprawy oświetleniowe. Całkowity koszt zadania: 31 054,30 zł. Planowany termin realizacji: czerwiec – wrzesień 2019 r.

W Gulczewie przy ul. Szkolnej gmina planuje budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego o długości 104 mb oraz montaż 3 słupów oświetleniowych z ledowymi oprawami oświetleniowymi. Całkowita wartość zadania: 20 803,14 zł. Planowany termin realizacji: czerwiec – wrzesień 2019 r.

Wymiana 20 starych opraw oświetlenia ulicznego (sodowych oraz rtęciowych) na oprawy typu LED ma zostać zrealizowana dla mieszkańców wsi Fidest. Całkowita wartość zadania to 21 648,00 zł. Planowany termin realizacji: czerwiec – wrzesień 2019 r.

Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego planowana jest w Lucynowie przy ul. Łącznej, Kwiatowej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zadanie obejmuje montaż 406 mb linii napowietrznej oświetlenia ulicznego i 10 sztuk opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami na istniejących słupach. Całkowita wartość zadania: 36 500,00 zł. Planowany termin realizacji: marzec – czerwiec 2019 r.

Wnioskowana kwota dofinansowania na pojedyncze zadanie wynosi 10 000,00 zł.

MG/UM

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *