W szkołach średnich miejsc nie zabraknie

Blisko 1600 uczniów ukończy w tym roku w powiecie wyszkowskim naukę w ósmej klasie i 3 gimnazjum. Podwójny rocznik absolwentów wymagał od dyrektorów szkół średnich zorganizowania w placówkach dodatkowych miejsc. Brano pod uwagę m.in zmianowość godzin. Swoje propozycje dyrektorzy przedstawili na konferencji prasowej.

753 uczniów gimnazjum i 824 ósmych klas podstawowych będzie starało się o miejsca w szkołach średnich na rok szkolny 2019/20. Prosimy się nie martwić, na pewno tych miejsc nie zabraknie. Dołożymy wszelkich starań, żeby każdy z absolwentów mógł kontynuować naukę – zapewniał podczas konferencji wicestarosta powiatu Leszek Marszał.

I Liceum Ogólnokształcące dysponuje 21 salami lekcyjnymi (17 sal dużych i 4 do nauki w grupach językowych) oraz pracownią komputerową do nauki informatyki. Planowane jest przyjęcie po 150 absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Dyrektor szkoły Dorota Piotrowicz zapewnia, że w placówce jest możliwość zorganizowania jeszcze jednej dodatkowej klasy, jeśli zbierze się odpowiednia ilość uczniów.

W szkole planowane są niewielkie zmiany w siatkach godzin, np. w klasie biologiczno-matematycznej zostanie dodane rozszerzenie z języka angielskiego, zmodyfikowany zostanie również plan nauczania w klasie, która do tej pory funkcjonowała pod nazwą matematyczno-geograficzna. Jednak ogółem profile w szkole będą zbliżone do aktualnych.

Zespół Szkół nr 1 łącznie utworzy 14 klas pierwszych. W II Liceum Ogólnokształcącym będą dwa oddziały ponadgimnazjalne (3-letnie) o profilach: lingwistyczno-europejski (30 miejsc) i prawno-administracyjny (30 miejsc) oraz dwa oddziały ponadpodstawowe (4-letnie) o tych samych profilach i z taką samą liczbą miejsc.

W Technikum nr 1 powstaną cztery oddziały ponadgimnazjalne (4-letnie) oraz cztery oddziały ponadpodstawowe (5-letnie) o zawodach: technik budownictwa – po 30 miejsc, technik żywienia i usług gastronomicznych – po 30 miejsc i technik cyfrowych procesów graficznych – po 30 miejsc. Technik hotelarstwa (30 miejsc) przewidziany jest dla absolwentów gimnazjów, a technik obsługi turystycznej (30 miejsc) dla absolwentów szkół podstawowych.

Szkoła Branżowa I Stopnia w ZS1 to oddział wielobranżowy (3-letnie) ponadgimnazjalne (30 miejsc) oraz oddział wielobranżowy (3-letnie) ponadpodstawowe (30 miejsc).

Zespół Szkół nr 1 nie ma żadnych rezerw, jeśli chodzi o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne. W związku z tym planowana jest organizacja zajęć na półtorej zmiany – W technikum każda klasa ma 8 godzin dziennie, więc lekcje na dwie zmiany trwały by dużo dłużej – mówi dyrektor szkoły Marian Popławski.

W Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” zostanie utworzone po 7 oddziałów dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych: technik pojazdów samochodowych, elektryk, logistyk, spedytor, handlowiec, Liceum Ogólnokształcące Bezpieczeństwa Publicznego, klasa wielozadaniowa. W każdym z oddziałów przewidziano po 30 miejsc.

Godziny nauki w szkole będą uzależnione od kadry – Będziemy tak robić, żeby kończyć najpóźniej o godz. 16, ale to będzie uzależnione od zawodowców. Z nauczycielami kształcenia ogólnego nie ma problemu, natomiast może być problem z pozyskaniem nauczycieli do kształcenia zawodowego i mogą oni obniżać wtedy plan – mówiła dyrektor CEZiU „Kopernik” Grażyna Kalinowska.

Zespół Szkół nr 3 planuje utworzenie takich samych kierunków, jakie są prowadzone obecnie, po 6 klas dla dwóch grup absolwentów (klasy 30-osobowe): 4 licealne (klasa matematyczno-informatyczna, lingwistyczno-humanistyczna, społeczno-ekonomiczna oraz prozdrowotno-przyrodnicza) i 2 techniczne (technik informatyk i technik ekonomista).

Dyrektor ZS 3 Elżbieta Michalik zapowiedziała, że szkoła jest na etapie rozmów z Urzędem Gminy i organem prowadzącym placówkę, czyli Samorządem Województwa Mazowieckiego, jeśli chodzi o uzupełnienie braków lokalowych – prawdopodobnie wykorzystane zostaną wolne sale w Szkole Podstawowej nr 4, tak by lekcje były prowadzone na jedną zmianę.

Ponadto niewielką część uczniów przejmie Zespół Szkół w Długosiodle oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego. Przewiduje się też, że 80-100 osób podejmie naukę poza terytorium powiatu. Harmonogram naboru do szkół zostanie ustalony po otrzymaniu rozporządzenia od kuratorium. Jednak to co jest pewne, będą braki w kadrach – Na pewno będziemy poszukiwać nauczycieli. Ogłosimy to na stronach internetowych szkół, Starostwa, a także na stronie kuratorium ostrołęckiego, gdzie jest taka specjalna zakładka do poszukiwań nauczycieli o określonych specjalizacjach – mówił naczelnik wydziału edukacji w powiecie Krzysztof Arbaszewski.

Wiadomo już, że w „Koperniku” brakuje informatyków. Jak mówi naczelnik, być może dyrektorzy szkół z nowymi nauczycielami będą zawierali umowy na czas określony, gdyż w następnych latach sytuacja tego tzw. spiętrzenia będzie ulegała zmianie.

MG

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *