To będzie szansa dla niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy

Droga do włączenia osób z niepełnosprawnością w rynek pracy to projekt, który będzie realizowany na terenie powiatu wyszkowskiego. Działania w nim zawarte mają pozwolić na zwiększenie szans w normalnym funkcjonowaniu osób dorosłych z dysfunkcjami, ale też uświadomieniu pracodawców o możliwościach niepełnosprawnych. Dzisiaj (11.09) na spotkaniu informacyjnym w Wyszkowie spotkali się przedstawiciele samorządów lokalnych, jednostek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, ale też odpowiedzialni za projekt, czyli członkowie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Centrum Doradztwa Zawodowego. Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Najpierw poznają samych siebie, odkryją swoje pasje, zainteresowania i możliwości – to pierwszy krok projektu związanego z umożliwieniem osobom niepełnosprawnym odnalezienie się na rynku pracy – Chcemy, żeby nasze dzieci miały większą szansę na pracę kończąc szkołę – mówiła podczas dzisiejszego spotkania Urszula Mikołajczyk, przewodnicząca PSOUU Koło w Wyszkowie. Jak zaznaczyła przewodnicząca, od 2004 roku w oświacie funkcjonują szkoły przysposabiające do pracy dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Te osoby przygotowywane są przez wiele lat, na co przeznaczana jest duża pula środków finansowych, jednak później nie odnajdują się w dorosłym życiu – Przy właściwym wsparciu i prowadzeniu, ale też atmosferze, osoby z niepełnosprawnościami mają szanse na tym rynku pracy. Mam świadomość, że nie wszystkie, ale większość na pewno ma. Takie spotkania, jak te mają służyć temu, żeby ta atmosfera się wytworzyła – podkreśliła.

Założenia projektu przedstawiła jego koordynator Marzena Bałtowska-Jucha. Celem inicjatywy jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia świadomej decyzji związanej ze swoją przyszłością zawodową – Jeśli osoba niepełnosprawna nie ma dostępu do informacji, nie dowie się, że ma perspektywę na rozwój, to nie będzie tego robić, nie pójdzie dalej i nie rozwinie swoich umiejętności, które każda osoba ma. Wiec pierwszy cel to podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych, co pozwoli na odkrycie swojego potencjału – tłumaczyła.

Projekt będzie realizowany na terenie województwa mazowieckiego i zostanie skierowany do stu wybranych osób. Organizatorzy planują podjąć współpracę z powiatami znajdującymi się w pobliżu Warszawy, poza wyszkowskim ma być to powiat pruszkowski, nowodworski, miński, legionowski, piaseczyński i radomski. Pierwszy etap ma trwać do grudnia. To krótki, ale intensywny okres, bo uczestnicy wezmą udział w wielu działaniach. W ramach projektu zostanie zorganizowane bezpłatne, indywidualne poradnictwo psychologiczne i doradcze. Spotkania te zakończą się stworzeniem planu działania na daną chwilę, tj. co uczestnik musi aktualnie zrobić, żeby móc podjąć pracę. Kolejnym działaniem są warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i poruszania się po rynku pracy. Tam uczestnicy nauczą się wielu nowych rzeczy, sprawdzą się w różnych dziedzinach. Ostatnie działanie bezpośrednio skierowanym do osób z niepełnosprawnościami to zajęcia z doradcą albo trenerem pracy. W tym bloku uczestnicy nauczą się m.in. przygotowania własnego portfolio.

Wszystko to skierowane jest głównie do osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale z oferty mogą skorzystać również ci, którym potrzebne jest wsparcie w wejściu na rynek pracy, tj. osoby z autyzmem, z chorobami psychicznymi i innymi niepełnosprawnościami. Aby wziąć udział w rekrutacji wymagane jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Warunkiem jest też potwierdzenie zamieszkania na terenie województwa mazowieckiego oraz przede wszystkim motywacja do uczestnictwa w oferowanych działaniach – To jest wyjątkowa usługa, bo chcemy zająć się tymi, którzy najbardziej potrzebują zatrudnienia wspomaganego. Te osoby na co dzień nie mają możliwości skorzystania z takich szkoleń, bo po prostu nie są one do nich dostosowane – zachęca koordynator projektu.

Jednym z założeń projektu jest również przygotowanie lokalnej bazy pracodawców. Jednych tych, mimo rozesłanych zaproszeń, zabrakło na spotkaniu. Wicestarosta Leszek Marszał w rozmowie z Wyszków24.pl zapewnił podjęcie działań w kwestii zaangażowania przedsiębiorców – Mamy wyselekcjonowaną we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy pewną grupę przedsiębiorców. Będziemy starali się do nich docierać, tak jak robimy spotkania w zakresie innych działalności. Przedstawimy im te informacje i statystyki z tego spotkania – mówił. Takie działanie jest bardzo pożądane ze strony osób niepełnosprawnych. Obecna w spotkaniu absolwentka Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku potwierdziła trudność w znalezieniu pracy.

Kolejnym krokiem, z którym łączy się projekt włączenia osób z niepełnosprawnościami w rynek pracy jest stworzenie agencji zatrudnienia wspomaganego – Centrum DZWONI, o którym mówiła Monika Zakrzewska, specjalista ds. zatrudnienia wspomaganego. Centrum to placówki  prowadzone  przez PSONI, które funkcjonują w Polsce od 2006 roku. Aktualnie znajdują się w Gdańsku, Ostródzie, Zgierzu, Warszawie, Bytomiu i Jarosławiu. Agencja, na którą składa się psycholog, kierownik, trener pracy i doradca zawodowy zapewnia zatrudnienie oraz obiektywne i indywidualne wsparcie. Wsparcie to skierowane jest nie tylko do osób niepełnosprawnych, ale też pracodawców w formie trenerów pracy, którzy „uczą pracy w pracy” tak długo, jak tylko dany pracownik będzie tego potrzebował. Co ważne, trener pracy nie jest pracownikiem pracodawcy, zatrudnia go agencja. Aktualnie z usług Centrum skorzystało ponad 3 tysiące osób, z czego 1200 podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy. To, co jest potrzebne na powstanie agencji to nieduży lokal i wsparcie finansowe. Centrum DZWONI realizuje projekty PFRON, dzięki czemu otrzymuje 90% dofinansowania na swoje działania. Pozostała część leżałaby po stronie samorządów lokalnych. Po przeliczeniach, gmina i powiat na funkcjonowanie Centrum DZWONI w Wyszkowie musiałyby przeznaczyć w sumie 12-15 tys. zł rocznie. Jeśli samorządy przystaną na współpracę, Centrum DZWONI powstanie w Wyszkowie wraz z początkiem roku.

MG

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *