Starostwo Powiatowe: nowy regulamin i godziny pracy

Starostwo Powiatowe informuje, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu wyszkowskiego i pozostając we współpracy z Urzędem Miejskim w Wyszkowie wydłuża czas pracy w każdy wtorek. Ponadto będą zmiany w wydziałach i regulaminie organizacyjnym.

Wydłużony czas pracy
Już od 29 stycznia Starostwo Powiatowe w każdy wtorek będzie otwarte dla klientów w godzinach 8.00 – 18.00 – Zmiana ta jest nowym otwarciem na potrzeby mieszkańców. Wydłużoną pracę we wtorek kierujemy szczególnie do tych, którzy pracują poza granicami naszego powiatu np. w stolicy i wracają codziennie do rodzinnych domów przykładowo w Wyszkowie czy Długosiodle po godzinie 17 – komentuje decyzję starosta Jerzy Żukowski.

– Wydłużenie godzin pracy pozwoli mieszkańcom załatwić sprawy bez konieczności brania urlopu w pracy, co będzie dodatkowym ułatwieniem dla wielu osób – dodaje wicestarosta Leszek Marszał.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2019 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w celu obsługi interesantów w jednostce wprowadzony zostaje ruchomy czas pracy, polegający na pełnieniu dyżurów przez pracowników następujących komórek organizacyjnych:

 • w lokalizacji przy Alei Róż 2:
 • Wydziału Organizacyjnego
 • Wydziału Finansowego
 • Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 • Wydziału Komunikacji
 • Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
 • w lokalizacji przy ul. Zakolejowej 15A:
 • Wydziału Środowiska i Rolnictwa
 • Wydziału Edukacji
 • Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Aktualne godziny pracy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie:
Poniedziałek 8:00-16.00
Wtorek 8:00-18:00
Środa-Piątek 8:00-16:00

Zmiany w regulaminie organizacyjnym
Po analizie zakresów czynności pracowników, mając na uwadze współpracę między poszczególnymi komórkami Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, a jednocześnie szukając optymalizacji kosztów pracy i funkcjonowania Starostwa, Zarząd Powiatu Wyszkowskiego w dniu 22 stycznia 2019 Uchwałą 8/28/2019 podjął nowy regulamin organizacyjny.

Wprowadzone zmiany w organizacji mają na celu przede wszystkim poprawę sprawności organizacyjnej, zoptymalizowanie procedur wewnętrznych oraz usprawnienie polityki kadrowej. Główne zmiany w strukturze polegają na:

 • połączeniu Wydziału Rozwoju i Funduszy ze Stanowiskiem ds. Zamówień Publicznych i powołaniem Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych;
 • likwidacji Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej, Stanowiska Kierowcy oraz zmniejszeniem do 1/4 etatu stanowiska Audytora Wewnętrznego.
 • w związku z przyjęciem przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego projektu uchwały intencyjnej (ostateczną decyzję podejmie rada), dotyczącej likwidacji Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu, który w założeniu funkcjonował będzie do końca sierpnia br. w strukturach organizacyjnych Starostwa utworzony został Wydział Promocji i Rozwoju. W nowo utworzonej komórce w ramach struktury starostwa pracować będzie 6 osób, z czego 5 to obecni pracownicy urzędu przeniesieni głównie z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych.
 • utworzeniu nowego stanowiska – Pełnomocnika do Spraw Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych (1/2 etatu).

– I etap zmian w powiatowej jednostce samorządu terytorialnego przyczyni się do optymalizacji procesu zarządzania, w pełni też wykorzystany zostanie potencjał pracowników w samych strukturach Starostwa, a sama obsada kadrowa ulegnie zmniejszeniu przy jednoczesnym poszerzeniu zakresów czynności – decyzję zarządu argumentuje wicestarosta Leszek Marszał.

– W perspektywie końca lipca 2019 roku liczba etatów zostanie zweryfikowana z 95 (wliczając POKiS) do stanu 91,25 – wprowadzenie nowego regulaminu komentuje starosta Jerzy Żukowski. Proces zmian będzie realizowany stopniowo, z uwzględnieniem komfortu pracy, płynności i ciągłości wykonywanych zadań relokowanych pracowników. W najbliższym czasie zostaną też ogłoszone nabory na wolne stanowisko urzędnicze wynikające z wakatów.

Z dniem wejścia w życie nowego regulaminu zmianom uległy podległości służbowe poszczególnych wydziałów. Zgodnie z nowym regulaminem Starosta będzie pełnił bezpośredni nadzór nad komórkami:

 • Wydział Architektoniczno – Budowlany,
 • Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych,
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 • Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego,
 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 • Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych,
 • Radca Prawny,
 • Audytor Wewnętrzny,
 • Stanowisko do Spraw Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych.

Wicestarosta będzie nadzorował pracę wydziałów:

 • Wydział Promocji i Rozwoju,
 • Wydział Środowiska i Rolnictwa,
 • Wydział Komunikacji,
 • Wydział Edukacji.

SP/MG

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *