Przegłosowane. Od nowego roku będzie drożej

Odbiór odpadów komunalnych, podatek rolny i od nieruchomości oraz ceny biletów komunikacji miejskiej – to obszary, w których od nowego roku mieszkańcy gminy Wyszków zapłacą więcej. Radni miejscy – choć niejednogłośnie – przegłosowali nowe stawki. 

Opłata za śmieci droższa o ponad 100%
25,90 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 51,80 zł za odpady zmieszane – to nowe stawki, które będą obowiązywać od stycznia 2020 roku. Podwyżka wynika z przetargów, które ogłaszano trzykrotnie, jednak z każdym kolejnym ceny nie spadały. Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami składa się ich odbiór (ponad 8 mln zł/rok), funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ponad 2,5 mln zł/rok) oraz pozostałe koszty, jak wynagrodzenie dla pracowników, ważenie pojazdów i zakup materiałów (prawie 200 tys. zł/rok) – w sumie jest to 10.768.065 zł/rok podzielone na liczbę zadeklarowanych osób korzystających z usługi. Samorząd nie przewiduje żadnych ulg, ponieważ równałoby się to ze wzrostem opłat dla pozostałych mieszkańców. Częstotliwość odbiorów, która mogłaby wpłynąć na stawki również nie może ulec zmianie, jak podkreśla burmistrz Grzegorz NowosielskiW wielu samorządach nawet naszych ościennych śmieci wywożone były raz w miesiącu, teraz nie będzie już takiej sytuacji, bo ustawa zabrania takiego procederu. Teraz dwa razy w miesiącu zmieszane to będzie minimum, więc jasne jest, że stawka za odpady wzrośnie – tłumaczył i jak dodał – My tutaj gramy na warunkach i w rynku, który tak naprawdę inni nam podzielili. Radni jasno oznajmili, że nie są za podwyżką, ponieważ ich też ona dotyczy – My też jesteśmy tymi mieszkańcami, którzy zapłacą. Ja w przypadku swojej rodziny dosyć dużo. Nie jesteśmy zwolennikami, ale nie mamy tutaj naprawdę innego wyjścia – mówiła przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Piórkowska. Głos zabrał również radny Jan AbramczykNie ma lepszego rozwiązania, przetargi odbywały się kilkakrotnie. Ja najbardziej obawiam się sprawy niesegregowanych śmieci przez mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych.Jedyne co gmina byłaby w stanie zrobić, żeby obniżyć takie stawki to są duże akcje ekologiczne dla mieszkańców i rozmowy po stronie rządowej, aby rozwiązać problem globalnie – proponował radny Adam Szczerba. Podczas głosowania przeciwny zmianom był radny Paweł Turek, który w trakcie dyskusji odwoływał się do niższych stawek w sąsiednich gminach i miastach (Ostrów Maz., Różan, Długosiodło, Ciechanów). Od głosu wstrzymało się 5 osób: Monika Bieżuńska, Bogdan Osik, Waldemar Paradowski, Piotr Pokraśniewicz i Adam Szczerba. Za zmianami głosowało 14 radnych.

Podatki w górę o 10%
Koszty funkcjonowania samorządu, coraz droższa oświata, a przy tym chęć utrzymania jakości usług na niezmienionym poziomie – to zadecydowało o podniesieniu stawek podatkowych, tłumaczył skarbnik gminy Dariusz Korczakowski i jak zapowiedział będą one dla mieszkańców „do udźwignięcia”. Podatek rolny w relacji do średniej ceny skupu żyta, który określa GUS wynosi 58,46 zł/dt. Radni obniżyli stawkę do 38 zł/dt, ale porównując do ubiegłorocznej (34,55 zł/dt) została ona podniesiona – Uchwała nazywa się „obniżenie średniej ceny skupu żyta” i wszyscy myślą, że obniżamy podatek. Mało tego, w uzasadnieniu jest napisane, że jeśli tego nie przyjmiemy to rolnicy będą płacić maksymalną stawkę, a de facto to jest podniesienie podatku i rolnicy będą płacić 10% więcej – zauważył radny Adam Szczerba. W głosowaniu wstrzymały się 4 osoby: Monika Bieżuńska, Bogdan Osik, Adam Szczerba i Paweł Turek. Uchwałę poparło 16 radnych.

Więcej mieszkańcy zapłacą też w podatku od nieruchomości – W przypadku budynku wielorodzinnego to różnica rzędu 8 zł na rok, w przypadku zabudowy jednorodzinnej z działką – 50 zł na rok, dla przedsiębiorcy 500 zł na rok – tłumaczył skarbnik. Swoje poparcie wyraził radny Jan AbramczykTe stawki wiążą się z tym, że za chwilę będziemy przystępować do budżetu, a wniosków od mieszkańców jest bardzo dużo. Osiemdziesiąt na same drogi. Myślę, że robimy sporo dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, a chcemy ten poziom utrzymać – mówił. Przeciwny zmianom był m.in. radny Paweł Turek – Należy promować Wyszków jako przyjazne, tanie miasto, co w konsekwencji da nam do budżetu taką samą kwotę bez podwyżek – podkreślił. Głos zabrała też zastępca burmistrza Aneta Kowalewska zaznaczając, że gmina w tym roku zanotowała 7-milionowy wzrost wydatków na oświatę (przy czym subwencja wzrosła o 1 mln zł) – W przyszłym roku też spodziewamy się wzrostu kosztów. To nie jest kwestia wyboru, czy będziemy mieli remonty w szkołach czy nie, ale czy zapewnimy miejsca wszystkim trzylatkom w przedszkolach – mówiła. Rozmowę podsumował skarbnik gminy – To realne pieniądze, które będziemy mogli wpisać do projektu budżetu. Dla mieszkańców nie jest to duże obciążenie, a dla nas to prawie 2 mln zł do przyszłorocznego budżetu. Za uchwałą głosowało piętnastu 15 radnych. Przeciwny był Paweł Turek, a wstrzymali się: Monika Bieżuńska, Bogdan Osik, Piotr Pokraśniewicz i Adam Szczerba.

Więcej za bilety komunikacji miejskiej
Wyszkowska komunikacja nie jest rentowna dla gminy. Samorząd do przewozów pasażerów rocznie dokłada prawie 600 tys. zł. Ostatnie zmiany związane z komunikacją zostały wprowadzone w 2015 roku. Nowe stawki podczas ostatniej sesji przedstawił Robert Garbarczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim.
Bilet jednorazowy w obrębie jednej linii autobusowej w I strefie – na terenie miasta Wyszkowa:
a) normalny – 3,00 zł brutto;
b) ulgowy – 1,50 zł brutto.
Bilet jednorazowy w obrębie jednej linii w II strefie poza granicami miasta Wyszkowa:
a) normalny – 3,60 zł brutto;
b) ulgowy – 1,80 zł brutto.
Bilet miesięczny w obrębie wszystkich linii autobusowych:
a) normalny – 100,00 zł brutto;
b) ulgowy – 50,00 zł brutto

Do przejazdów ulgowych uprawnieni są:
a) członkowie rodzin wielodzietnych na podstawie Wyszkowskiej Karty Rodziny;
b) uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do dnia ukończenia dwudziestego pierwszego roku życia na podstawie legitymacji szkolnej;
c) inwalidzi I grupy lub osoby:
– uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji na podstawie orzeczenia ZUS wraz z opiekunem;
– uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunem.

Nowe zasady przewidują również przejazdy bezpłatne. Jeden z nich będzie dotyczył linii 10 promującej parking typu Parkuj i Jedź na ulicy Leśnej. Za darmo komunikacją przejadą również osoby powyżej 70 roku życia, dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole oraz wszyscy pasażerowie podczas „Dnia Bez Samochodu”.

MG

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *