Płatne parkingi w centrum Wyszkowa? Mieszkańcy są za…

Płatne parkingi w centrum Wyszkowa – to jedna z propozycji zawartych w nowej zrównoważonej polityce transportowej, która jest jednym z elementów realizowanego projektu dotyczącego rozwoju mobilności miejskiej. Taki sposób na ograniczenie ruchu w centrum mieszkańcy popierają.

Zrównoważona polityka transportowa Wyszkowa to jeden z kolejnych dokumentów strategicznych wyznaczających kierunki działań gminy. Jest to element realizowanego dużego projektu „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie”. Jego celem jest poprawa jakości życia i ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy. Pierwszy etap działań ma być zrealizowany do 2020 roku. Drugi to działania długofalowe, których wprowadzenie przewidziane jest po 2020 roku. W dokumencie została scharakteryzowana misja i wizja systemu transportowego w gminie. Wyobrażamy sobie Wyszków jako miasto komunikacyjnie dostępne nie tylko dla mieszkańców Wyszkowa, ale otwarte również dla osób przyjezdnych – podkreśla naczelnik Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim Żaneta Kozak.

Opracowanie tego dokumentu zostało poprzedzone diagnozą stanu istniejącego. Badania wskazały na konieczność usprawnienia komunikacji zbiorowej i ograniczenia ruchu, szczególnie w centrum miasta. Duży nacisk został położony na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, jak również konieczność uporządkowania parkowania w mieście, tj. stworzenie kompleksowej polityki parkingowej.

Propozycja związana z płatnymi parkingami wychodzi z celu, który nazywany jest stworzeniem strefy centrum. Strefa centrum scharakteryzowana została docelowo, jako strefa, w której będzie panował zrównoważony ład, jeśli chodzi o wszystkich uczestników ruchu, tj. ruch pieszy, ruch rowerowy i uprzywilejowanie tych uczestników w stosunku do kierowców. Jak również ograniczenie parkowania i zwiększenie mobilności miejsc parkingowych.

Problemem nie jest brak parkingów w centrum, ponieważ mamy ich dość dużo. Problemem jest pozostawianie tych samochodów na wiele godzin. Duża ilość mieszkańców z Wyszkowa i miejscowości okolicznych dojeżdża do pracy do Warszawy. W związku z tym, że mamy bardzo dogodne połączenia z Warszawą, pozostawiają oni auta w centrum miasta na 10-12 godzin. Przez to osoby chcące podjechać na chwilę do sklepu, firmy, urzędu, nie mają gdzie tego samochodu zaparkować. Więc propozycją jest ograniczenie parkowania w centrum. Wstępne pomysły są takie, by pierwsze godziny parkowania były nieodpłatne. Wprowadzenie systemu płatnego parkowania nie ma celu fiskalnego. Nie chodzi o to, żeby na tym zarabiać, tylko żeby mieć narzędzia do egzekwowania tego okraczenia – tłumaczy naczelnik.

Mieszkańcy zdecydowanie popierają ten pomysł. – Powinny być płatne parkingi w centrum miasta. Ludzie przerzuciliby się na rowery, czas najwyższy. Miasto jest zakorkowane, miejsca są pozajmowane. Ktoś, kto ma dojechać 500 metrów od razu podjeżdża samochodem. W ogóle Wyszków, jako miejsce, gdzie można poruszać się samochodem jest źle skonstruowany – mówi pan Szymon.

Teraz jest ciężko zaparkować pod sklepem, wszystko jest pozastawiane i do tego ludzie parkują w zły sposób. Myślę, że wtedy Straż Miejska zaczęłaby się tym bardziej interesować, jak ludzie parkują i gdzie – dodaje pani Marta.

No pewnie, że powinny być. Ciężko jest z parkingiem. Ludzie zostawiają na kilka godzin samochody. Nie ma, gdzie parkować, wszystko jest zajęte. Trzeba szukać miejsc i później tylko płaci się mandaty – stwierdza pan Robert.

Takie zostawianie aut to blokada miejsc na kilka godzin. Ci, co potrzebują zatrzymać się gdzieś na chwilę, zaparkować, to nie mają takiej możliwości. Także może w sumie taka opłata miałaby jakiś sens – przyznaje pani Patrycja.

Płatne parkingi mają być też mobilizacją do korzystania z parkingu typu Parkuj i Jedź, który jest budowany w ramach projektu dotyczącego rozwoju mobilności miejskiej. Wyjeżdżający do Warszawy będą mogli zostawić tam auta na wiele godzin. Stamtąd też będą odjeżdżały autobusy do stolicy.

MG

Tagi:

1 Komentarz

  1. Pingback: Płatne parkingi – co na to mieszkańcy? [AUDIO] » Wyszkow24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *