Plan gazyfikacji bez gminy Rząśnik?

72 km gazociągu dla prawie 1900 odbiorców – Polska Spółka Gazownictwa planuje rozbudować sieć gazową na terenie powiatu wyszkowskiego. Wójtowie wszystkich gmin są już po spotkaniu z dyrektorem warszawskiego oddziału spółki. Nieoczekiwanie w planie gazyfikacji pominięto gminę Rząśnik. To jest do wyjaśnienia – zapewnił dyrektor.

Plan gazyfikacji Polski został ogłoszony w październiku ubiegłego roku. Jest to drugi taki program realizowany w kraju (pierwszy był jeszcze przed 1945 rokiem). Jego założenia obejmują też teren powiatu wyszkowskiego, co przedstawił na dzisiejszym spotkaniu z przedstawicielami poszczególnych gmin i jednostek inwestycyjnych gminy i powiatu oraz w obecności wicemarszałek Senatu Marii Koc, inicjatorki spotkania, dyrektor warszawskiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Kwiatkowski. Spółka powstała z połączenia poprzednio istniejących sześciu spółek dystrybucyjnych działających w Polsce. Eksploatuje 97% udziału w sieci dystrybucyjnej w kraju, a w Europie jest największym operatorem systemu dystrybucyjnego.

Zadania realizowane obecnie
Spółka swoje działania chce rozpocząć od wykonania dokumentacji projektowych w ramach tzw. „dokumentacji przyszłościowych”. W gminie Zabrodzie sieć gazowa ma zostać rozbudowana o miejscowości Wysychy, Dębinki i Niegów. Zawarto już umowę z projektantem, dokumentacja ma powstać do końca roku 2021 roku. Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest na 31 grudnia 2022 roku. Gmina Brańszczyk i Długosiodło zostanie ujęta w jednym projekcie i obejmie miejscowości: w gminie Brańszczyk – Nowa Wieś, Białebłoto, Białebłoto-Stara Wieś, Białebłoto-Kobyla, w gminie Długosiodło – Blochy, Łączka, Długosiodło, Stare Bosewo. Inwestycja jest na etapie końcowej fazy procedury przetargowej. Projekt powstanie do końca 2022 roku, budowa sieci gazowej zostanie zrealizowana w ciągu jednego roku.

Gazyfikacja jest już realizowana w gminie Brańszczyk w miejscowości Trzcianka. Powstaje tam ok. 6,5 km gazociągu, co umożliwi przyłączenie się ok. 260 odbiorców. Inwestycja zakończy się w 2022 roku. Prace realizowane są też w gminie Wyszków w miejscowościach Gulczewo i Tulewo Dolne. Tam powstaje ok. 15,5 km gazociągu, do którego będzie mogło przyłączyć się 505 odbiorców. Ta inwestycja zakończy się najszybciej, bo już w 2021 roku.

Zadania planowane
Polska Spółka Gazownictwa planuje również rozpocząć prace względem miejscowości Natalin (gmina Wyszków) i Słopsk (gmina Zabrodzie) – może tam powstać po 5 km gazociągu. Spółka przygotowuje się również do podjęcia decyzji, co do gazyfikacji na terenie gminy Somianka, gdzie przewiduje się wybudowanie ok. 20 km gazociągu. Umożliwi to przyłączenie się ok. 600 odbiorców.

W omawianych działaniach, mimo wcześniejszych pozytywnych uzgodnień z projektantem, zabrakło miejscowości Lipiny, o którą upomniał się wójt gminy Zabrodzie Krzysztof Jezierski. Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski zaś wspomniał o Tulewie Górnym, gdzie z kolei projektant wycofał umowę na projekt, „bo nie znalazł korytarza na gazociąg”, choć chęć na podłączenie wyraziło ponad 80 odbiorców. Ponadto inwestycję można by połączyć z planową budową sieci w Tulewie Dolnym, argumentował burmistrz. Dyrektor spółki pozostaje otwarty na wszelkie propozycje – Nie neguje, to wszystko jest do wyjaśnienia. My chcemy, aby jak najwięcej osób skorzystało z tej sieci. Nie znam w szczegółach wszystkich gmin, ale przyjrzymy się – zapewnił. Wójt gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski zaproponował również by do koncepcji dodać miejscowość TurzynJesteśmy po zebraniach sołeckich i taka jest wola mieszkańców – argumentował.

Co z gminą Rząśnik?
Podczas omawianych działań Polskiej Spółki Gazownictwa zabrakło wzmianki o gminie Rząśnik. Wójt Paweł Kołodziejski przyznał, że czuje się pominięty – Dziwie się, że nie zostaliśmy tu ujęci. W 2016 roku podjęliśmy współpracę z państwem, wysłaliśmy list intencyjny i wstępną dokumentację. Upominaliśmy się co roku. Do tej pory nie mamy odpowiedzi  – mówił i jak dodał – Główna magistrala jest w sąsiadującym Leszczydole, tuż obok jest Ochudno i dalej mamy bliskie połączenie z Porządziem, no i Rząśnikiem, więc w tej gminie gazyfikacja jest najbardziej uzasadniona ekonomicznie. 90% mieszkańców wyraża zgodę na tę inwestycję. Robert Kwiatkowski ten błąd tłumaczył niewyjaśnionymi sprawami z przeszłości za czasów innego zarządu i obiecał, że zajmie się tą sprawą – Słyszę o tym problemie pierwszy raz. Pozwolę sobie to zanotować. My na pewno was nie wykluczamy. To jest do wyjaśnienia – podkreślił.

Jak podsumował wójt gminy Długosiodło Stanisław Jastrzębski zwracając się do przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa – Wydaje mi się, że panowie nie są zapoznani z tym, co robili poprzednicy. Gdybyście się jednak zapoznali, to nam wszystkim ułatwi nawiązanie lepszej współpracy, a warto bo jak powszechnie wiadomo, gaz będzie coraz tańszy i musimy zrobić tak, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tego dobrodziejstwa.

Plan gazyfikacji Polskiej Spółki Gazownictwa na terenie powiatu wyszkowskiego ma objąć do 2022 budynków, co wiąże się z wybudowaniem ok. 72 km gazociągu na łączną kwotę 7,9 mln zł. Inwestycja umożliwi dostęp do gazu dla ok. 1891 odbiorców.

MG

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *