Nowy naczelnik promocji powiatu

Rafał Jaźwiński, mieszkaniec Makowa Mazowieckiego został nowym naczelnikiem Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Wyszkowie. W odpowiedzi na nabór na stanowisko kierownicze w powiatowej jednostce samorządu terytorialnego wpłynęła jedna oferta. 

Jest absolwentem politologii (specjalności: marketing polityczny oraz europeistyka), historii i pedagogiki Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu edytorstwa (Polska Akademia Nauk) i administrowania funduszami unijnymi (Szkoła Główna Handlowa). W czasie swoich studiów organizował w ramach prac samorządu studenckiego, którego w roku akademickim 2006/07 był przewodniczącym, szereg imprez naukowych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych m.in. pułtuskie juwenalia oraz Pułtuski Festiwal Teatrów Niezależnych „ATENA”. W latach 2007-2019 otrzymywał trzykrotnie prestiżowe stypendium z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz był stypendystą programu Erasmus Mundus.

Rafał Jaźwiński zdobywał doświadczenie zawodowe współpracując z czołowymi organizacjami działającymi w obszarze non profit/trzecim sektorze m.in. Fundacją im. Stefana Batorego i UNICEF Polska oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi, gównie działającymi na terenie województwa mazowieckiego. W Biurze Promocji i Karier Akademii Humanistycznej zajmował się organizacją konferencji, public relations, reklamą prasową oraz tworzeniem strategii reklamowej uczelni. Przez ostatnie sześć lat był pracownikiem Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej DIDASKO. Ma dwuletnie doświadczenie związane z pełnieniem funkcji kierowniczych w projektach dofinansowanych ze środków unijnych i krajowych, które opiewały na łączną sumę 1,5 mln PLN. Jest wiceprezesem Fundacji „Kocham Maków”, gdzie odpowiada za organizację pracy, pozyskiwanie funduszy, organizację i prowadzenie imprez, współpracę z JST i innymi organizacjami pozarządowymi. Organizacja pozarządowa w ciągu kilku ostatnich lat była odpowiedzialna za kilkadziesiąt imprez sportowych, e-sportowych, kulturalno-naukowych oraz z zakresu tematów społeczno-obywatelskich.

Nowy naczelnik ma 37 lat i jest mieszkańcem Makowa Mazowieckiego. Prywatnie jest wielkim miłośnikiem kina, literatury pięknej (szczególnie francuskiej i rosyjskiej) oraz komiksu amerykańskiego. Interesuje się także polityką i piłką nożną.

Do zadań nowego kierownika komórki organizacyjnej PR, zgodnie z regulaminem organizacyjnym starostwa należały będą zadania z zakresu:

  • współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
  • obsługi informatycznej i Biuletynu Informacji Publicznej,
  • promocji i komunikacji z mediami,
  • koordynacji działalności na terenie powiatu w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych (w tym zadania oraz organizacja zawodów szkolnego związku sportowego przejęte bezpośrednio z likwidowanego Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu), opracowywanie powiatowego kalendarza wydarzeń,
  • współpraca z gminnymi ośrodkami kultury i sportu,
  • organizacja uroczystości patriotycznych oraz imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i promocyjnym.

Z uwagi na dokończenie obecnego stosunku zatrudnienia nowy naczelnik pracę w Starostwie rozpocznie od niepełnego wymiaru etatu, pełnoetatowość zostanie osiągnięta pod koniec czerwca.

SP

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *