Nie wszyscy wychowawcy dostaną podwyżki

Radni Rady Miasta przyjęli zmianę w uchwale dotyczącą zwiększenia minimalnego dodatku do wynagrodzenia dla wychowawców pracujących w szkołach na 300 zł. Jest to wynik zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela. Ustawodawca jednak nie przewidział ani dodatkowych środków dla organów prowadzących ani podwyżki dla wychowawców przedszkoli.

300 zł to minimalna nowa stawka dodatku do wynagrodzenia dla wychowawców pracujących w szkołach, jest to wynik zmian w Karcie Nauczyciela. O wychowawców w przedszkolach upomniała się podczas sesji Rady Miejskiej jej przewodnicząca Elżbieta PiórkowskaCo z wychowawcami przedszkola? To chyba zależy od organu prowadzącego. To nie są – przepraszam za określenie – gorszej kategorii wychowawcy. Ta sama praca. To jest nie do pomyślenia, żeby wychowawców różnicować.

Zgodził się z tym Sławomir Cieślak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznej w Urzędzie Miejskim, jednak budżet gminy nie pozwala na wyrównanie sytuacji wychowawców – Jeszcze kilka lat temu wiele rzeczy było nie do pomyślenia – podkreślił naczelnik. Koszty oświaty dramatycznie rosną. Mamy subwencję na szkoły podstawowe, ale na przedszkola jest dotacja w wysokości ok. 10% kosztów. Szacujemy, że koszty niepokryte subwencją i dotacją w przyszłym roku to będzie gdzieś ok. 3 milionów – tłumaczył.

Temat nie zostaje zamknięty, a wychowawcy przedszkolni nie pozostają z niczym – podkreśla zastępca burmistrza Aneta Kowalewska. Zgodnie z naszą uchwałą dodatek dla wychowawców w przedszkolu wynosi 80 zł. To obowiązuje. Nie mówimy, że to na pewno tak zostanie, ale nie mając pieniędzy w portfelu nie idziemy do sklepu. My nie możemy podjąć zobowiązania i obiecywać czegoś, czego być może nie będziemy w stanie zrealizować. Dopóki nie będziemy mieli gwarancji tego, że mamy pieniądze na pokrycie tego zwiększenia nie możemy takiej propozycji przedłożyć. My proponując rozwiązanie musimy brać za nie odpowiedzialność, a ta odpowiedzialność polega na tym, że proponując podwyżkę dla kogokolwiek musimy zagwarantować pieniądze na ten cel, a w tej chwili nie jesteśmy w stanie tego zrobić – mówiła.

Po stronie wychowawców stanął radny Jan Abramczyk – Ci nauczyciele się znają, wszyscy pracują obok siebie, w rozmowach między nimi będzie stwarzał się nieprzyjemny klimat. W szkole dostaną, a w przedszkolu… ja nie wiem, czy oni nie mają więcej pracy z tymi dziećmi 3-4-letnimi, jak wychowawcy w podstawówkach. A ile by to nas kosztowało? – pytał radny.

Skarbnik gminy Dariusz Korczakowski jasno stwierdził, że podwyżki dla wychowawców w przedszkolach nie są teraz możliwe – My to przedyskutowaliśmy. Naprawdę w tym momencie jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, przyszły rok będzie jeszcze trudniejszy. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować większych pieniędzy na tą chwile. Zwróćcie uwagę, że w placówkach niepublicznych nie ma tego typu dodatków, to jest tylko regulacja u nas. Za chwilę będziemy mieli problem pensji minimalnej, która wzrasta. Wyłączana jest wysługa lat i będzie tak, że pracownik który wykonuje podstawowe czynności będzie zarabiał tyle samo co pracownik z większym stażem. To są trudne tematy i próba rozwiązania ich „ad hoc” nie jest możliwa. Trzeba będzie się naprawdę zastanowić przy konstruowaniu nowego budżetu – argumentował.

My nie mamy żalu – tłumaczyła Elżbieta Piórkowska. Chodzi nam o to, że tak nie powinno być. To są ci sami nauczyciele, oni wszyscy jednakowo strajkowali, o to samo. Chcemy, żeby usłyszeli nas gdzieś wyżej.

Rozmowę podsumował radny Wojciech Rojek. Jak podkreślił ta dyskusja nic nie zmieni, dopóki nie zmieni się podejście rządu – Ustawodawca dał podwyżki nauczycielom, a subwencja jest taka jaką mamy. Jakby racjonalnie ustawodawca podchodził do tego, to w ślad za podwyżkami dałby dla organów prowadzących pieniądze. My chcemy, żeby starczyło dla wszystkich, ale nie mamy z czego wziąć. Dlatego apel do rządzących – jeżeli dajecie podwyżki, to dajcie i pieniądze, a nie spychajcie wszystko na samorządy.

Za zmianą w uchwale głosowało 19 radnych, 1 osoba wstrzymała się. Tym samym dodatek dla wychowawców pracujących w szkołach został zwiększony do 300 złotych, tak jak narzucił rząd. Wychowawcy przedszkolni pozostają z dodatkiem 80 złotych.

MG

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *