Linia elektroenergetyczna 400kV przebiegnie przez Wyszków [AUDIO]

Mieszkańcy Wyszkowa są po spotkaniu konsultacyjnym związanym z budową linii sieci elektroenergetycznej 400 kV, która ma powstać na trasie Ostrołęka – Stanisławów. Dla Wyszkowa i okolic opracowano trzy warianty przebiegu linii, każda z nich obejmuje obszar miasta.

Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów, której długość wyniesie około 100 km ma zapewnić odpowiednią dostawę energii elektrycznej dla kontynuacji rozwoju gospodarczego północno-wschodnich oraz centralnych regionów Polski, w tym aglomeracji warszawskiej. Ma też ograniczyć ryzyko awarii i przerw w dostawach energii elektrycznej dla ponad 8 milionów mieszkańców regionu. Nowa instalacja zastąpi funkcjonującą od ponad 47 lat linię 220 kV.

Aktualnie trwają spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gmin, przez które planowo na przebiegać linia 400kV. Realizatorzy inwestycji przedstawili zebranym podczas wczorajszego (30.07) spotkania w Wyszkowie trzy warianty wyznaczonej trasy. Jak podkreślił Maciej Schulz, dyrektor inwestycji elektroenergetycznych Elfeko – wszystkie z punktu technicznego są możliwe do realizacji, ale różnią się gęstością pobliskiej zabudowy.

Wariant 1: obejmuje 9,2 km w obrębie miejscowości Fidest/Kamieńczyk/Skuszew/Wyszków

Wariant 2: obejmuje 9,4 km i dotyczy tych samych miejscowości co w Wariancie 1

Wariant 3: obejmuje 8,2 km w obrębie miejscowości Fidest/Tłuszcz/Wyszków

Obecni na zebraniu mieli okazję zapoznać się z dokładnymi mapami, przeanalizować bliskość swoich działek i podzielić się opinią poprzez ankiety. Podczas spotkania omówiono też powstanie nowej linii w pasie istniejącej 220 kV, co już wiadomo – nie jest możliwe. Wymagałoby to wyłączenia na okres budowy działającej obecnie linii, a także wysiedlenia 60 domów mieszkalnych, bo konieczne jest zapewnienie szerszego pasa technologicznego (dla linii 400 kV jest to pas o szerokości 35 metrów od osi linii, a nie jak dotychczas 2×25 metrów). Wykluczono również możliwość powstania linii wzdłuż drogi krajowej nr 50, ponieważ nie pozwala na to zbyt duża gęstość zabudowy.

Z kolei właściciele gruntów, w pobliżu których powstanie nowa linia mogą liczyć na odszkodowanie zapewnia Jacek Misiec zastępca dyrektora firmy wykonującej inwestycję – W pasie tych 70 metrów nie będzie można budować domów. Będziemy wypłacali wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, czyli odszkodowanie za utratę wartości gruntu z uwagi na to, że jeśli działka była budowlana, a nie można wybudować domu będzie wykonany operat i na podstawie służebności będzie wypłacone odszkodowanie. Własność gruntu się nie zmienia. Odszkodowanie będą wypłacane dla każdej działki w pasie 70 metrów, niezależnie od tego czy będą zabudowane, czy też nie.

Jak wskazali przedstawiciel firmy Elfeko – częste wątpliwości wzbudza też kwestia oddziaływanie pola elektrycznego i magnetycznego oraz występowanie hałasu, co omówiono na podstawie poniższych objaśnień graficznych.

Konsultacje społeczne to pierwszy etap inwestycji. Dopiero po analizie oczekiwań społeczności lokalnych, uwzględnieniu możliwości technicznych i zminimalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko możliwe będzie przedstawienie ostatecznego przebiegu trasy. Kolejne etapy to budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Stanisławów w sposób umożliwiający połączenie z wybudowanym we wcześniejszym etapie odcinkiem linii 400 kV wprowadzonym do SE Wyszków. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 2023 roku.

MG/PSE

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *