Kolejna budowa drogi w powiecie

Przedstawiciele powiatu wyszkowskiego podpisali umowę z wykonawcą na IV etap budowy drogi Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka. Inwestycja obejmie kilometrowy odcinek.

W piątek, 8 marca zawarto umowę pomiędzy powiatem wyszkowskim reprezentowanym przez starostę Jerzego Żukowskiego i wicestarostę Leszka Marszała, a kierownikiem budowy Sławomirem Prochem przedstawicielem firmy z Mińska Mazowieckiego. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania polegającego na budowie drogi powiatowej Nr 4414W Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka etap IV, na odcinku o długości 1 065 m (od km 2+576 do km 3+641).

Planowany koszt inwestycji obejmującej odcinek o długości ok. 1 km wraz z kosztem nadzoru inwestorskiego wynosi 4 458 469,00 zł brutto. Powiat stara się o dofinansowanie do 50% wartości inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2019. Obecnie wniosek znajduje się na liście rankingowej zatwierdzonej przez Wojewodę Mazowieckiego i oczekuje na zatwierdzenie przez Ministra Infrastruktury.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

 • Robót przygotowawczych
 • Drogi głównej asfaltowej – K1 od km 2+576 do km 2+812
 • Drogi głównej asfaltowej – W-2 od km 2+812 do km 2+970
 • Drogi głównej asfaltowej – K-2 od km 2+970 do km 3+641
 • Zjazdów
 • Ciągu pieszego
 • Przepustów i rowów
 • Przebudowy wodociągu
 • Przebudowy sieci teletechnicznej
 • Przebudowy sieci niskiego i średniego napięcia
 • Oznakowania pionowego oraz poziomego
 • Inwentaryzacji geodezyjnej

Prace mają zostać wykonane do dnia 9 sierpnia 2019 r.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *