Kanalizacja sanitarna na Okrzei i osiedlu Zakręzie

Mieszkańcy 61 budynków znajdujących się przy ul. Stefana Okrzei i na osiedlu Zakręzie będą mieli możliwość odbioru ścieków bytowych. Kanalizacja sanitarna zostanie zrealizowana dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

8 maja Anna Król prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski i skarbnik gminy Dariusz Korczakowski podpisali aneks do umowy pożyczki na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stefana Okrzei oraz na osiedlu Zakręzie w Wyszkowie”. W ramach zadania zaplanowano budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 2099,98 mb.

Realizacja inwestycji umożliwi odbiór ścieków bytowych z 61 budynków. Na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego podłączonych zostanie 16 budynków. Wnioskodawca oszacował, iż liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków na dzień efektu ekologicznego wyniesie 39 mieszkańców. Odbiornikiem ścieków będzie oczyszczalnia ścieków w Rybienku Starym.

Przedmiotowa inwestycja, której koszt całkowity wyniósł 1.386.981,31 zł została wsparta ze środków funduszu pożyczką w wysokości 1.296.497,01 zł.

Ale to nie jedyne wsparcie udzielane mieszkańcom powiatu wyszkowskiego przez WFOŚiGW w Warszawie. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło kilka wnioski na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” i są już zatwierdzone przez Zarząd Funduszu. Mieszkańcy gmin, które złożyły wnioski będą mogli dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie za darmo zutylizować azbest.

Gmina Wyszków złożyła również wniosek o pomoc finansową do WFOŚiGW w Warszawie na  budowę ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej przy Przedszkolu nr 2 w Wyszkowie. Celem tego zadania jest realizacja ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej, która będzie wykorzystana do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla dzieci ze wszystkich przedszkoli publicznych w Wyszkowie poprzez zakup 12 elementów infrastruktury terenowej.

WFOŚiGW

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *