Kadencja sołtysów wydłużona, a co z wysokością diet?

Radni miejscy uchwalili statuty sołectw z terenu gminy Wyszków. Kadencja sołtysów została wydłużona do długości kadencji rady, czyli do 5 lat. Sołtys Gulczewa proponuje podwyższenie składek diet.

Kadencja organów wykonawczych w sołectwach – zgodnie ze zmianami, które miały miejsce w ustawie o samorządzie gminnym – została wydłużona z 4 do 5 lat. Projekt uchwały przedłożony radnym poprzedziły konsultacje z mieszkańcami 27 sołectw utworzonych na terenie gminy Wyszków. W wyniku spotkań większość opowiedziała się za zmianami, przeciwni byli mieszkańcy jednego sołectwa. Choć uchwała wydaje się oczywista, to jej formalne przyjęcie było niezbędne do organizowania wyborów na wsiach – Ta czynność była konieczna, by móc przeprowadzić wybory nowych organów wykonawczych według nowych zasad i na nowy czas trwania władzy. Do tej pory kadencja zarówno rady sołeckiej, jak i sołtysa trwały cztery lata i odpowiadała też kadencji rady miejskiej – tłumaczy sekretarz gminy Anna Gołębiewska.

Nowe ustalenia podjęte podczas posiedzenia radnych były też okazją do poruszenia tematu dotyczącego diet sołtysów. Jak podkreślił sołtys Gulczewa Witold Król – dieta sołtysów wynosi nieco ponad 260 zł, a w sąsiednich miastach, jak Pułtusk, czy Nasielsk stawka jest dwa razy większa – Po pierwsze za co ja otrzymuje tę dietę? Jak ona jest wyliczana? Na jakiej podstawie? – pytał. Druga rzecz – jeżeli nie jestem na sesji to tej diety się nie otrzymuje. Znakiem tego rozumiem, że sołtys w ogóle nie ma żadnych zajęć na wsi i nic nie pracuje. Wielu tu jest sołtysów radnych… może byśmy zastanowili się i podnieśli tę dietę przy tych wyborach? – zaproponował.

Przewodnicząca rady Elżbieta Piórkowska zaproponowała złożenie pisemnego wniosku w tej sprawie. Uwagi sołtysa Gulczewa poparł sołtys Kamieńczyka Marek Curuł w rozmowie z Wyszków24.pl – My wykonujemy najwięcej pracy w naszych miejscowościach i najbardziej mamy do czynienia z mieszkańcami, a pracujemy w większości za darmo. Przypominam, że sołtys nie ma pensji i żadnych zwrotów kosztów. Pracuje chyba jako jedyny w tym kraju społecznie – mówił.

MG

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *