Jak być kobietą dziś? – rekolekcje u benedyktynek

„Być kobietą dziś – chrześcijańska propozycja” – To temat trzydniowych rekolekcji powołaniowych, organizowanych przez łomżyńskie siostry benedyktynki. Podczas spotkania ks. Sławomir Bartnicki przedstawi cykl konferencji o chrześcijańskich wzorach kobiecości. Trzy dni w murach klasztoru będą też czasem rozmów o wyborze życiowej drogi, bo jak zaznacza kapelan sióstr, odkrycie swojego powołania to podstawa szczęścia, bez względu na to, czy wybierzemy życie w małżeństwie, we wspólnocie zakonnej, czy też w samotności.

Rekolekcje skierowane są dla dziewcząt rozeznających swoje powołanie, które są na etapie szkoły średniej i studiów. Chodzi o rozpoznanie sposobu życia, do którego wzywa nas Bóg. Choć miejscem rekolekcji będzie klasztor, to życie zakonne nie będzie jedyną prezentowaną możliwością życiowej drogi – mówi ks. Sławomir Bartnicki.

Temat spotkania nie jest przypadkowy. Zrozumienie tego, jaka jest chrześcijańska wizja kobiecości to podstawa spełnienia, w każdym powołaniu: Celem rekolekcji jest przedstawienie tego, co wiara chrześcijańska ma do zaoferowania kobiecie. Chcemy pokazać, że żyjąc wiarą w Chrystusa można czuć się kobietą i realizować się jako kobieta. Chodzi też o ukazanie tego, co wiara proponuje jako alternatywa do złych wzorców, które często lansuje dzisiejszy świat. Te złe wzorce wypaczają godność kobiety, zaprzeczają miłości rozumianej jako dawanie dobra, jako ofiara i odpowiedzialność – dodaje ks. Bartnicki.

Prócz uczestnictwa w konferencjach, wspólnej modlitwie i Mszy świętej, uczestniczki rekolekcji będą mogły doświadczyć klasztornej codzienności. Spotkanie będzie miało miejsce w czasie ferii zimowych, w dniach od 23 do 25 stycznia, w klasztorze sióstr benedyktynek w Łomży przy ul. Dwornej 32. Zapisów można dokonać drogą mailową, na adres: benedyktynki@4lomza.pl, telefonicznie pod numerem 86 216 49 63 lub osobiście na furcie klasztoru.

Beata Borkowska

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *