Dla mnie kolej jest miłością. Msza św. w intencji kolejarzy [FOTO/AUDIO]

Kolejarze z diecezji łomżyńskiej zostali otoczeni modlitwą. 2 grudnia w kościele św. Wojciecha w Wyszkowie odbyła się Msza św., której przewodniczył ks. infułat dr Jan Sołowianiuk. Po Eucharystii rozmawialiśmy z kolejarzami i Diecezjalnym Duszpasterzem Kolejarzy ks. kan. Janem Mrowcą o zawodzie kolejarza i aktualnej sytuacji na rynku. 

Święto Kolejarza i tym samym wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy przypada na 25 listopada. Jednak wszystkie osoby z diecezji łomżyńskiej związane z koleją otoczone zostały modlitwą 2 grudnia podczas uroczystej Mszy św. w kościele św. Wojciecha w Wyszkowie. Kolejarze na co dzień odbywają wiele podróży, ale o tej jednej, szczególnej wspomniała na początku Mszy św. Wanda Stefaniak z Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w diecezji łomżyńskiej – 17 i 18 listopada w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości tysiące kolejarzy wraz z rodzinami specjalnymi pociągami już po raz 35. w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy stanęło przed tronem naszej Matki i Królowej na Jasnej Górze. Polski kolejarz nawet w czasie zniewolenia pielgrzymując do Matki Bożej niósł wiarę i godność człowieka, a swoją postawą umacniał w innych potrzebę ofiary. Głosił, że warto dla jednej miłości żyć. Wraz ze stowarzyszeniem w Mszy św. uczestniczyli m.in. reprezentanci samorządu powiatowego i gminnego, poczty sztandarowe środowisk kolejarskich NSZZ „Solidarność” z Ostrołęki, z Tłuszcza, a także sztandary przedstawicieli z Małkini i Szepietowa.

Pracę na kolei krótko podsumował Diecezjalny Duszpasterz Kolejarzy ks. kan. Jan Mrowca – Praca ta przypomina, że człowiek ma zawsze wymierzony czas i godzinę. Trzeba nim dobrze zagospodarować, by ten czas dany przez Jezusa nie został zmarnowany – zwrócił się kapłan do kolejarzy. O postawie ich patronki, św. Katarzyny Aleksandryjskiej, męczennicy chrześcijańskiej mówił w swojej homilii ks. infułat dr Jan Sołowianiuk, dziekan Łomżyńskiej Kapituły Katedralnej. Odwołując się do pierwszego przyjścia Chrystusa na świat, które przepowiedzieli prorocy, podkreślił, że było ono tak pewne, jak drugie przyjście, które dopiero nastąpi, a które przepowiedział sam Jezus. Kapłan podkreślił, że to wymaga od nas ciągłej gotowości na spotkanie się z Bogiem, a przykładem postawy godnie wyczekującej na przyjście Pana jest św. Katarzyna Aleksandryjska. Była to bogata i wykształcona kobieta, która otwarcie krytykowała prześladowanie chrześcijan. Swoją postawą nawracała ludzi, przez co, po torturach, została ścięta. Jak podkreślił ks. inf. Jan Sołowianiuk kult tej świętej szybko rozprzestrzenił się na wschodzie i zachodzie, a historia jej życia pozwala wskazać na dwie racje – umiłowanie prawdy i mądrości, którą daje Jezus oraz dawanie tej prawdy innym. Św. Katarzyna była zakochana w prawdziwe Chrystusa, najpierw ją przyjęła, a później świadczyła o niej aż do oddania życia. Prawda przeżyta staje się miłością. Tylko prawdę przeżytą można bronić. Życie można oddać za prawdę, a nie za fałsz – podkreślił kapłan, kierując też życzenia i podziękowania do zebranych kolejarzy – Dzięki wam ludzie nie tylko mogą dotrzeć do celu podróży, ale poprzez uśmiech, miły gest, okazujecie, że są dla kogoś ważni – mówił. Zarówno ks. inf. Janowi Sołowianiukowi, jak i ks. kan. Janowi Mrowcy, ale też obecnemu podczas Mszy św. ks. kan. Janowi Markowi Wróblewskiemu, proboszczowi parafii pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Małkini, a także proboszczowi sanktuarium św. Idziego ks. kan. Zdzisławowi Golanowi i gospodarzowi parafii św. Wojciecha ks. kan. Romanowi Karasiowi podziękowania w imieniu kolejarzy diecezji łomżyńskiej złożył były przedstawiciel tego środowiska Waldemar Sobczak.

Zawód kolejarza to służba – mówili podczas rozmowy dla Wyszków24.pl kolejarze. Jak przyznali, jest to ciężka praca, ale kochają to, co robią. Rozmówcy mówią też, że kolei służy trwająca modernizacja, ale podział na spółki nie jest dobrym rozwiązaniem, co podkreśla również ks. Jan Mrowca. Posłuchajcie:

 

MG

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *