Byłam i będę blisko mieszkańców. Elżbieta Piórkowska przewodniczącą Rady Miejskiej [AUDIO/FOTO]

5-letnia kadencja samorządu wyszkowskiego oficjalnie rozpoczęta. 21 listopada nowo wybrani radni miejscy mieli swoje pierwsze posiedzenie. Podczas obrad wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023, której obrady otworzył radny senior Czesław Lach, rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Radni odebrali również oficjalne zaświadczenia o wyborcze ich na radnych gminy. Zaświadczenie potwierdzające wybór na stanowisko burmistrza miasta otrzymał także Grzegorz Nowosielski. Po uroczystym ślubowaniu przez radnych i burmistrza przystąpiono do pierwszego głosowania – wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Liczeniem głosów zajęła się Komisja Skrutacyjna w składzie: Adam Szczerba, Wojciech Rojek i Andrzej Lewandowski.

Na przewodniczącego Rady Miejskiej radny Wojciech Rojek zgłosił Elżbietę Piórkowską. Była to jedyna kandydatura na to stanowisko. Jak podkreślił radny, Elżbieta Piórkowska rekomendacji nie potrzebuje, jednak mimo to uzasadnił swój głos – Czwarta kadencja w samorządzie gminnym, w kadencji 2010-2014 (nie do końca 2014 roku) przewodniczyła Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, w 2013 roku objęła po zmarłym naszym koledze Józefie Biernackim przewodnictwo w Radzie Miejskiej. W kadencji 2014-2018 znów została wybrana przez radę na to stanowisko. Jako przewodnicząca sprawdziła się bardzo dobrze – podsumował.

Tę kandydaturę poparło 20 radnych (1 głos był nieważny) – To wielkie wyróżnienie i wielki zaszczyt. Chciałabym zapewnić, że funkcję przewodniczącej Rady Miejskiej będę sprawować rzetelnie, godnie i uczciwie –  zapewniła przewodnicząca. O celach Elżbiety Piórkowskiej w nowej kadencji, ale też m.in. o tym, jak widzi współpracę z nowymi radnymi i co znaczy dla niej ta reelekcja usłyszycie w poniższym wywiadzie:

 

Radni podczas tego posiedzenia wybierali również wiceprzewodniczących rady. Mieli możliwość podjęcia decyzji, czy będzie to jeden, czy dwóch zastępców. Formalny wniosek z wyborem jednego wiceprzewodniczącego zgłosił radny Adam SzczerbaRacjonalniej jest powołać jednego wiceprzewodniczącego, bo jest to też forma oszczędności dla budżetu – tłumaczył. Jednak wniosek nie uzyskał poparcia.

Pierwszą kandydaturę zgłosił Krzysztof Sobieski, zaproponował by wiceprzewodniczącym był Eugeniusz Zaremba, oceniając, że kandydat dobrze wykonywał swoje obowiązki jako radny poprzedniej kadencji. Z kolei Danutę Kukwę rekomendował Jan AbramczykJest radną czwartą kadencję. Z obowiązków wiceprzewodniczącej w poprzedniej kadencji wywiązywała się bardzo dobrze. Poza tym była członkiem Komisji Finansów, w której brała czynny udział – mówił. Kandydaci uzyskali większość głosów i tym samym objęli stanowiska wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Wyszkowie.

MG

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *