Biomasa zamiast węgla w PEC. Ceny pójdą w górę [AUDIO]

Poważna, wielomilionowa inwestycja czeka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wyszkowie. O planowanych zmianach w zakresie wytwarzania ciepła rozmawialiśmy z prezesem spółki Ireneuszem Mroczkiem.

MG: Przed Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej poważne zmiany…

IM: Tak. Doszliśmy do takiego momentu w rozwoju spółki, kiedy dalej tak naprawdę nie możemy funkcjonować w tej formule, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje od lat 70. Konieczne są zmiany związane z obowiązkiem spełnienia wymogów prawnych i środowiskowych

Jakie to są wymogi?

Na dzień dzisiejszy w sensie administracyjno-prawnym spółka korzysta z derogacji ciepłowniczej, to jest pewnego rodzaju okres przejściowy, który dała nam Unia Europejska na dostosowanie się do wymogów prawnych i środowiskowych. Te derogacje ciepłownicze kończą się z dniem 1 stycznia 2023 roku. Stąd konieczność dokonania bardzo gruntownych zmian w zakresie wytwarzani ciepła, jak również tego, co nazywane jest IOS-em, a więc instalacją oczyszczania spalin. Mówimy tutaj o normach, które narzucane są na Przedsiębiorstwo w zakresie emisji pyłów, siarki, enoiksów.

Jak to będzie wyglądało w praktyce? Co będzie spalane, jak zostanie do tego przygotowana spółka?

Spółka planuje wykonać inwestycje polegającą na zbudowaniu kotła parowego (powstanie zupełnie nowy budynek przylegający do aktualnie istniejących na terenie ciepłowni), który będzie opalany biomasą leśną, czyli powiedzmy sobie takim najgorszym odpadem drewna, które nie jest wykorzystywane już przez inne gałęzie przemysłu i usług. W kogeneracji, a więc razem z wytworzeniem ciepła będziemy produkowali również energię elektryczną.

Jeśli chodzi o pozyskanie biomasy leśnej, to jesteśmy w dobrym położeniu. Wyszków znajduje się w środku dużych kompleksów leśnych. Nadleśnictwo Wyszków jest największym w promieniu około 100 km, ale jest też bardzo duże nadleśnictwo w Ostrowi Mazowieckiej, Pułtusku, Łochowie, Drewnicy. Także można powiedzieć, że jesteśmy – jeżeli chodzi o zasoby leśne – w bardzo uprzywilejowanym miejscu. Oprócz tego znajduje się dużo zakładów przerabiających drewno, jak tartaki. Także ten odpad produkcyjny to potencjalne paliwo, którym będziemy zainteresowani.

Jak te zmiany wpłyną na odbiorców?

Przede wszystkim wpłyną myślę w taki sposób pożądany, jak również – powiedzmy sobie – będą miały jakieś konsekwencje, którymi no niekoniecznie nasi klienci byliby zainteresowani.

Pierwsza rzecz taka najważniejsza, to oczywiście ta inwestycja będzie inwestycją dużą, wielomilionową w związku z tym na pewno w jakimś sensie będzie ona musiała znaleźć swoje odzwierciedlenie w taryfach na ciepło. Ale jesteśmy w sytuacji takiej, że jest to być albo nie być dla ciepła systemowego, dla działalności spółki. W związku z tym tak naprawdę to, co my mogliśmy zrobić to wybrać najbardziej korzystny wariant dla spółki i dla naszych odbiorców.

Drugim, bardzo istotnym i docenianym aspektem tej modernizacji, którą będziemy przeprowadzać, to jest bardzo gwałtowna, wręcz rewolucyjna zmiana jeśli chodzi o korzyści ekologiczne, które wszyscy jako mieszkańcy Wyszkowa odniesiemy. Tak naprawdę, jeżeli mówimy o śladzie ekologicznym, a więc o tym w jaki sposób negatywnie oddziałujemy na środowisko, no to jeżeli chodzi o PEC po modernizacji, nasz udział w zanieczyszczeniu powietrza, którym oddychamy wszyscy w naszym mieście, to będzie radykalna poprawa i myślę, że wszyscy jako osoby z Wyszkowa jesteśmy tym bardzo zainteresowani.

Ale będzie drożej…

No trudno byłoby udzielić innej odpowiedzi niż takiej, że oczywiście koszt tej inwestycji musi znaleźć się w cenach, którymi spółka obciąża swoich klientów. Także, czy będzie drożej? Niewątpliwie musimy liczyć się z tym, że ta wielomilionowa inwestycja znajdzie swoje odzwierciedlenie w taryfach na ciepło.

Szacowany koszt inwestycji to 30-40 mln złotych. Spółka stara się o dofinansowanie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości blisko 18 mln złotych. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2021.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *