Będzie więcej drzew „tam gdzie nikt nie chodzi” [AUDIO]

Zazieleni się plac Wyzwolenia w Wyszkowie, a mieszkańcy dowiedzą się więcej o ochronie powietrza. Gmina otrzymała dofinansowanie na nowe nasadzenia i ekologiczną kampanię informacyjno-edukacyjną. Zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą o planowanej akcji i jak oddycha im się wyszkowskim powietrzem.

Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyznano Gminie Wyszków dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” na realizację dwóch zadań mających na celu poprawę jakości powietrza w Gminie.

Pierwsze zadanie to kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców gminy pn. „Wyszków oddycha czystym powietrzem”. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie kampanii, która ma na celu podniesienie wiedzy nt. przyczyn zanieczyszczenia powietrza, wpływu zanieczyszczeń na zdrowie i życie człowieka oraz sposobów ograniczania niskiej emisji. Ponadto, kampania ma pokazać, jaki wpływ na jakość powietrza mają nasze codzienne decyzje. Całkowita wartość zadania to 51 955,00 zł. Na jego realizację otrzymano dotację w wysokości 25 977,00 zł. Projekt ma być realizowany od września do listopada.

Drugie zadanie to „Poprawa jakości powietrza poprzez zagospodarowanie terenu zieleni na placu Wyzwolenia w Wyszkowie”. Na placu pojawi się 23 drzewa liściaste i iglaste (klon pospolity, grab pospolity, wiśnia, jabłoń, świerk pospolity), a także 2 504 krzewów liściastych i iglastych. Ponadto zostanie wykonane obsadzenie rabat bylinami i roślinami okrywowymi na 147,33 m2. O jakość zieleni będzie dbał system nawodnienia. Całość to koszt 303 520,55 zł, przy wsparciu w wysokości 151 760,00 zł. Planowany termin realizacji: lipiec – październik 2019 r. Jak podaje gmina – Zagospodarowanie terenu zieleni na placu Wyzwolenia ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców miasta poprzez uporządkowanie i odnowienie zieleni miejskiej, a także utworzenie nowych terenów zieleni.

Nasi rozmówcy popierają działania edukacyjne, które będzie prowadziła gmina. Jednak wybór miejsca, gdzie ma pojawić się nowa zieleń budzi wątpliwości. –Tam nigdy nikt nie chodzi. Uważam, że to jest miejsce, które nigdy nie było jakoś szczególne uczęszczane, oprócz tego momentu, kiedy był sklep. Nie sądzę, żeby ktoś kto ma dzieci albo starsze osoby chodziły tam odpocząć – mówi jedna z mieszkanek / Jak się idzie w stronę „Poloneza” – tam nie ma gdzie usiąść i odpocząć. Tam nie ma nic – sugeruje kolejna rozmówczyni. Z mieszkańcami rozmawialiśmy też o stanie czystości powietrza i terenach zielonych w mieście. Posłuchaj opinii wyszkowian:

MG/UM

Tagi:

1 Komentarz

  1. Piotr Reply

    Jesteśmy najbardziej zalesionym powiatem w całym województwie.
    Drzewa są bardzo potrzebne jesteśmy tego dobrym przykładem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *