A Ty, na kogo oddasz swój głos? Zobacz wideo z debaty wyborczej!

Wczoraj w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Radio Nadzieja zorganizowało debatę wyborczą. Wzięło w niej udział czterech kandydatów ubiegających się o urząd burmistrza Wyszkowa. Debatę transmitowano na antenie radia, a także na portalach Wyszków24.pl i wZasięgu.pl. 

W debacie Radia Nadzieja uczestniczyli: Dariusz Andrzejewski (KWW „Masz Wybór”), Grzegorz Nowosielski (KWW „Wspólnota Samorządowa”), Krzysztof Ogrodziński (KWW „Forum Samorządowe dla Wyszkowa” ) oraz Ewa Runo (KW „Prawo i Sprawiedliwość”). Zaproszenia na debatę nie przyjął kandydat startujący z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców PSL.

Debata w pierwszej turze wyborów rozpoczęła się od przedstawienia kandydatów, po którym każdy z nich, w kolejności alfabetycznej, odpowiedział na pytanie prowadzącego spotkanie Macieja Kowalskiego, szefa redakcji Radia Nadzieja. Pytanie dotyczyło programu wyborczego każdego z kandydatów.

O sposób na przyciągnięcie przedsiębiorców do miasta poprzez aktywną politykę gospodarczą został zapytany Dariusz Andrzejewski. Jak podkreślił – żeby zachęcić przedsiębiorców to trzeba być dobrym dla nich i dla mieszkańców miasta – Miasto, które będzie miało czytelne przepisy, jeżeli chodzi o opłaty, sprawy podatkowe – wtedy można zaproponować innym dosyć przejrzyste warunki gry, gdzie mogliby przyjść. Musimy też sobie poradzić z infrastrukturą, żeby odsłonić pewne obszary. Chcielibyśmy także, żeby Wyszków nie był miastem magazynów. Zależałoby nam na ściągnięciu zakładów produkcyjnych.

Kandydat Grzegorz Nowosielski został zapytany o bezpłatne badania dla seniorów – jeśli nie seniorzy, to kto za nie zapłaci? – pytał prowadzący. Oprócz środków pozyskanych przy współpracy ze szpitalami, z uczelniami medycznymi i z fundacjami, musi dopłacić budżet miejski. Takie badania muszą być bezpłatne, żeby były powszechne. Profilaktyka, jak mówią profesorowie medycyny, jest najtańszą formą leczenia. W związku z tym nie tylko seniorzy i nie tylko w kwestiach nowotworów, ale również wad postawy i innych aspektów najbardziej popularnych, będą badani przez specjalistów, a dopłacane do tego będzie z budżetu gminy Wyszków i pozyskanych środków – odpowiedział kandydat.

W programie wyborczym Krzysztofa Ogrodzińskiego znajduje się punkt o budowie amfiteatru w Parku Miejskim. Kandydat odpowiedział na pytanie – Czy będzie się to wiązało z koniecznością wycinki drzew i czy w ogóle jest potrzeba takiej inwestycji? Jak argumentował – Amfiteatr byłby miejscem skupiającym wszelkie imprezy kulturalno-rozrywkowe od wiosny do jesieni. Mamy wiele zespołów kulturalnych, które nie mają gdzie się zaprezentować. Poza tym, gmina organizuje imprezy na stadionie. Uważam, że stadion nie jest miejscem do takich imprez. Dokładne miejsce amfiteatru miałoby być przedmiotem dyskusji.

Kandydatkę Ewę Runo zapytano, gdzie i jak dużo miałoby powstać mieszkań socjalnych i tanich mieszkań na wynajem, o których wspomina w swoim programie. Kandydatka szczególną uwagę zwróciła na potrzebę powstania mieszkań socjalnych dla samotnych matek z dziećmi. Tanie mieszkania na wynajem miałyby być też sfinansowanie z programu rządowego Mieszkanie+. Lokalizacja nie jest jeszcze ustalona – Nie interesowałam się planem zagospodarowania miasta, ale są takie miejsca dostępne. Budują tutaj deweloperzy, wiec myślę, że i gmina znalazłaby miejsce na budowę takich mieszkań – zapewnia.

W kolejnej części debaty każdy z kandydatów odpowiadał na to samo pytanie, które dotyczyło planu rozwoju Wyszkowa na najbliższą kadencję i kolejne lata uwzględniając rozwój przemysłowy, turystyczny, kulturalny i sportowy – Jaki Wyszków obiecuje pan/pani mieszkańcom za 10 lat?

Ewa Runo stawia na rozwój równomierny, bez faworyzowania jednego obszaru. Wspomniała o powstawaniu przedsiębiorstw, zatrudniających wyszkowian na miejscu, tak by nie musieli dojeżdżać do pracy w Warszawie. Kandydatka wspomniała też o reorganizacji edukacji, a co tym idzie – zmiane okręgów obwodów szkół. W kwestii turystyki, kandydatka kładzie nacisk na wykorzystanie dostępu do Puszczy Białej oraz zagospodarowanie rzeki Bug.

Dariusz Andrzejewski zwrócił uwagę na realne możliwości budżetu. Jak zauważył – prognozy przewidują, że budżet na najbliższe 6 lat będzie podobny do budżetu tegorocznego. Kandydat proponuje wykonanie planu zagospodarowania miasta na najbliższe 20-30 lat. Chce swoje działania ukierunkować na przyciąganie mieszkańców do miasta, tak by pula pieniędzy zwiększała się z podatku dochodowego, który stanowi 38% budżetu gminy. Wspomniał o dokończeniu prac związanych z wyposażaniem wiosek w wodę i kanalizację. W kwestii sportu kandydat chce zmienić obowiązujące dotychczas opłaty za zajęcia sportowe.

Grzegorz Nowosielski za 10 lat widzi Wyszków, jako miasto w ramach aglomeracji warszawskiej, kandydat kładzie nacisk na poprawę komunikacji kolejowej. Ale też, jako burmistrz chce wprowadzić oświetlenie z elementami Smart City, tzn.  automatyczne sterowanie oświetleniem. Kandydat chce również rozwinąć dzielnicę przemysłową, gdzie miałyby powstać nowe hale, fabryki, magazyny. Wspomniał również o dobrej opiece medycznej związanej ze współpracą z warszawskimi profesorami i podnoszeniu poziomu edukacji.

Krzysztof Ogrodziński chce wykorzystać lokalizację Wyszkowa do rozwoju miasta. Stawia na połączenie ze stolicą poprzez drogę kolejową, ale też chce zwiększyć ofertę pracy dla mieszkańców tworząc duże magazyny, których – jak zauważył – do tej pory w Wyszkowie są dwa. W kwestii sportu kandydat podkreślił konieczność wprowadzenia zmian w organizacji pracy WOSiRU. Chce udostępnić też obiekty sportowe dla dzieci bezpłatnie. W obszarze turystyki według kandydata brakuje odpowiednich oznaczeń tras rowerowych, a w obszarze oświaty zauważa niesprawiedliwe traktowanie kadry pedagogicznej.

Następna część debaty to pytania od słuchaczy i internautów. Każdy z kandydatów losował po dwa pytania.

Dariusz Andrzejewski wylosował pytanie dotyczące wprowadzenia w mieście płatnych stref parkingowych. Kandydat zdecydowanie jest przeciwny temu pomysłowi – W Wyszkowie i tak są duże koszty opłat komunalnych. Wielokrotnie mówiliśmy i wskazywaliśmy pewne błędy budowania przez deweloperów garaży w centrum, które – mamy dowody – nie wszędzie funkcjonują, a takowe być powinny – tłumaczył.
Drugie pytanie związane było z modernizacją ronda za mostem w okolicy restauracji „Wyszkowianka” Jakbym chciał powiedzieć, że będzie zmodernizowane, to bym nie miale szans w wyborach po całym roku korków – odpowiedział. Kandydat zwrócił uwagę na potrzebę zmiany organizacji ruchu oraz poprawy jakości rond, których średnica jest zbyt mała dla samochodów ciężarowych.

Grzegorz Nowosielski wylosował pytanie od czytelnika, który sądzi, że bilety w miejskiej pływalni są relatywnie drogie. Odpowiedział, że ceny wyszkowskiej pływalni kształtują się w środku lub poniżej średniej cen w takich pływalniach – Jesteśmy dużo tańsi, jak obiekty warszawskie. Stosujemy też szereg ulg dla osób starszych, dzieci. W tym roku np. w wakacje dzieci mogły pływać za darmo. Nauka pływania dla dzieci ze szkół i przedszkoli również jest za darmo. Bonifikata jest z Wyszkowską Karta Dużej Rodziny i Krajowej Dużej Rodziny – tłumaczył.
Drugie pytanie dotyczyło ujednolicenia architektury miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej reprezentacyjnych ulic w mieście. Kandydat odpowiedział, że inwestorzy i architekci są zapraszani do współpracy, jeśli chodzi o wygląd miasta, jednak jak poinformował – Nie wszystko jest pod względem prawnym w rękach burmistrza. Ustawodawca daje swobodę, jeśli chodzi o miasta takie, jak Wyszków. Kolorystyka elewacji, ich kształt są narzucone w miastach objętych ochroną konserwatora zabytków – Tutaj powinniśmy wszyscy wystosować apel do architektów, żeby stosowali umiar – podkreślił.

Pytanie dotyczące zrównoważonego systemu finansowania kultury w mieście uwzględniając zarówno sektor publiczny i prywatny trafiło do Krzysztofa Ogrodzińskiego. W swojej odpowiedzi zauważył, że sektor publiczny, prowadzony przez WOK „Hutnik” dostaje dotację celową na działalność, z kolei dla sektora prywatnego organizowane są konkursy. Jednak kandydat zwrócił też uwagę na pewne nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodka kultury – Zespoły, które uczestniczą w zajęciach publicznych w „Hutniku”, muszą płacić za te obiekty, a nie mają do nich dostępu. Przenoszą się na sale gimnastyczne w szkołach. Z kolei z sektora prywatnego jest dostęp bezpośredni. Nie jest to transparentnie i uczciwie zorganizowane. Brakuje regulaminu równego dla wszystkich. WOK „Hutnik” powinien zapewnić dostęp tym zespołom, które istnieją od kilku lat, jak np. Sylaba, która wychowała wiele wyszkowskich pokoleń.
Drugie pytanie wylosowane przez kandydata dotyczyło braku możliwości podłączenia się do sieci ciepłowniczejNie wiem , czy można podłączyć osiedla jednorodzinne, ale uważam, że jest to trochę bez sensu, bo osiedla mają swoje piece, a powinniśmy dążyć, żeby były one ekologiczne – odpowiedział.

Jako ostatnia losowała pytania Ewa Runo. Pierwsze dotyczyło poszerzenia monitoringu i przeprowadzenia działań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście. Kandydatka zwróciła uwagę, że zależy jej by monitoring objął też obiekty sportowe przy szkołach i „ciemne zaułki w mieście” – Monitoring ma nie służyć tylko temu, żeby łapać samochody, które zaparkowały nie w tym miejscu, gdzie powinny. Jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa – Trzeba uregulować wzmożony ruch, szczególnie na drodze nr 62, która jest przy Szkole Podstawowej nr 1 – mówiła.
Drugie pytanie związane było z częstymi przerwami prądu w okolicznych miejscowościach (wsiach). Kandydatka odpowiedziała krótko, iż nie leży to w kompetencjach burmistrza – Elektryfikacją miejscowości zajmują się zakłady energetyczne. Gmina jedynie może być negocjatorem. Może też założyć nowe oświetlenie.

Ostatnia część debaty to był czas dla kandydatów. Każdy z nich miał trzy minuty, by przekonać wyborców do głosowania na siebie. Cały materiał wideo ze spotkania publikujemy poniżej. Mamy nadzieję, że ułatwi on Państwu decyzję podczas niedzielnych wyborów samorządowych.

MG

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *